कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
< 1 2 3 >
12 राज्यातील सागर तटीय जिल्ह्यांकरिता कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सनियंत्रण समितीची स्थापना 16/10/2018
27 'मुंबई कांदळवन संधारण घटका' ची निर्मिती 17/05/2013
18 कोंकण विभागातील वेटलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत 17/10/2016
19 कोंकण विभागातील वेटलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत 17/10/2016
17 नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सनियंत्रण समितीमध्ये अतिरिक्त सदस्याची नियुक्ती करण्याबाबत 18/03/2017
2 कांदळवन संवर्धन आणि उपजिविका निर्माण याजनेस मुदतवाढ 19/05/2021
10 राज्यातील सागर तटीय जिल्हयांकरिता कांदळवनांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित करण्याबाबत 19/12/2018
15 कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजनेची अंमलबजावणी 20/09/2017
9 भरपाई योजना 21/12/2018
6 पांढऱ्या चिप्पीला महाराष्ट्र कांदळवन वृक्षाचा मान 22/09/2020