कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

संपर्क

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष
यांचे कार्यालय, ३०२, वेकफिल्ड हाऊस, तिसरा मजला, बलार्ड इस्टेट, ब्रिटानिया अँड कंपनी रेस्टॉरंट,
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१

दूरध्वनी : ०२२-२२६९४९८४/८५
ईमेल : ccfmangrove@mahaforest.gov.in, ccfmmumbai@gmail.com

सामाजिक दुवे
विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक
यांचे कार्यालय, विकास वालावलकर बंगला, बी-३७, कामगार नगर, टिळक नगर रेल्वे स्थानकाजवळ, कुर्ला (पू) - ४०० ०२४

दूरध्वनी : ०२२-२५२२००९७
ईमेल : dfommcu@gmail.com

वंदे मातरम् फॉरेस्ट टोल फ्री क्र. 1926
 

ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य

किनारी व सागरी जैवविविधता केंद्र, ऐरोली

केंद्राला भेट देण्याकरिता व बोट सफारीकरिता संपर्क : +91-9987673737
Email : rfommcell1@gmail.com


 

कांदळवन कक्ष, महाराष्ट्र वन विभाग

अनु.क्र. नाव पद ई-मेल संपर्क
1 श्री. एस. व्ही. रामाराव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ccfmangrove@mahaforest.gov.in, ccfmmumbai@gmail.com २२६९४९८४/८५
2 डॉ. शैलेंद्रकुमार जाधव उपवनसंरक्षक dcfmangrovecell@gmail.com २२६९४९८४/८५
3 श्री. दिपक खाडे विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक  dfommcu@gmail.com २५२२००९७
4 श्री. सागर माळी (अतिरिक्त कार्यभार) सहाय्यक वनसंरक्षक,कांदळवन कक्ष acfmangrovecell@gmail.com २२६९४९८४/८५
5 श्री. विक्रांत खाडे (अतिरिक्त कार्यभार) सहाय्यक वनसंरक्षक, मुंबई कांदळवन संधारण घटक   २५२२००९७
6 श्री. प्रशांत बहादूरे वनक्षेत्रपाल, ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfommcell1@gmail.com  २४६७६१५१ / ८३६९७८६५५४
7 श्री.सुधीर मांजरे वनक्षेत्रपाल, नवी मुंबई, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfomnm@gmail.com २५२२००९७
8 श्री. सागर माळी वनक्षेत्रपाल, मध्य मुंबई, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfomcm@gmail.com २५२२००९७ 
9 श्री. सचिन खुणे वनक्षेत्रपाल, पश्चिम मुंबई, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfomangrovewm@gmail.com २५२२००९७ / ७२०८६५१२२६
10 श्री. विक्रांत खाडे वनक्षेत्रपाल, भिवंडी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfommcubhiwandi@gmail.com ७४९९६३३०३७
11 श्री. सागर आरडेकर वनक्षेत्रपाल, पालघर  rfopalgharmangrove@gmail.com  9029003995
12 श्री. समीर शिंदे वनक्षेत्रपाल, अलिबाग  rfoalibaugmangrovecell@gmail.com 9422383107
13 श्री. किरण ठाकूर वनक्षेत्रपाल, रत्नागिरी rfomratnagiri@gmail.com  
14 श्री. सागर आरडेकर(अतिरिक्त कार्यभार) वनक्षेत्रपाल, मालवण rfomangrovemalvan@gmail.com  

महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान (कांदळवन प्रतिष्ठान)

ईमेल : mangrovefn@gmail.com, दूरध्वनी : ०२२-२२६९४९८४/८५

अनु.क्र. नाव पद ईमेल
1 श्री. एस. व्ही. रामाराव कार्यकारी संचालक ccfmmumbai@gmail.com
2 डॉ. शैलेंद्रकुमार जाधव सह संचालक dcfmangrovecell@gmail.com
3 डॉ. मानस मांजरेकर उपसंचालक - संशोधन आणि क्षमता बांधणी  dd.research.mfn@gmail.com
4 डॉ. सुशांत सनये उपसंचालक - उपजीविका विकास  dd.livelihood.mfn@gmail.com
5 श्री. पद्मनाभ वैद्य उपसंचालक - वित्त आणि प्रशासन  dd.finance.mfn@gmail.com
6 (रिक्त पद) उपसंचालक - प्रकल्प ad.projects.mfn@gmail.com
7 डॉ. किरण माळी सहाय्यक संचालक - उपजीविका विकास  ad.livelihood.mfn@gmail.com 
8 श्री. वंदन झवेरी सहाय्यक संचालक - निसर्ग पर्यटन  ad.ecotourism.mfn@gmail.com
9 श्री. हृषिकेश राणे  सहाय्यक संचालक - क्षमता बांधणी ad.capacity.mfn@gmail.com
10 (रिक्त पद) सहाय्यक संचालक - प्रशासन  ad.adm.mfn@gmail.com
11 श्रीमती प्राजक्ता मालुसरे व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व समन्वयक csrcoordinator.mfn@gmail.com