कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

रिक्त जागा

प्रकल्प सहाय्यक (मत्स्य) या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकालाकरीता येथे क्लिक करा.

 

उपजिवीका तज्ञ पदाकरीता निवड झालेल्या उमेद्वारांची यादी पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा.

 

प्रशासन अधिकारी पदाकरीता निवड झालेल्या उमेद्वारांची यादी पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा.

 

प्रकल्प सहयोगी (मत्स्य) पदाकरीता निवड झालेल्या उमेद्वारांची यादी पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा.

 

प्रकल्प सहाय्यक (मत्स्य) पदाकरीता निवड झालेल्या उमेद्वारांची यादी पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा.

 

प्रकल्प सहयोगी (वने) पदाकरीता निवड झालेल्या उमेद्वारांची यादी पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा.

 

कांदळवन अभ्यासक पदाकरीता निवड झालेल्या उमेद्वारांची यादी पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा.

अद्ययावत माहितीसाठी आमच्या खालील समाज माध्यम दुव्यांना भेट द्या.