कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

संपर्क

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष
यांचे कार्यालय, ३०२, वेकफिल्ड हाऊस, तिसरा मजला, बलार्ड इस्टेट, ब्रिटानिया अँड कंपनी रेस्टॉरंट,
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१

दूरध्वनी : ०२२-२२६९४९८४/८५
ईमेल : ccfmangrove@mahaforest.gov.in, ccfmmumbai@gmail.com

सामाजिक दुवे
विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक
यांचे कार्यालय, विकास वालावलकर बंगला, बी-३७, कामगार नगर, टिळक नगर रेल्वे स्थानकाजवळ, कुर्ला (पू) - ४०० ०२४

दूरध्वनी : ०२२-२५२२००९७
ईमेल : dfommcu@gmail.com

हॅलो फॉरेस्ट टोल फ्री क्र. 1926
 

किनारी व सागरी जैवविविधता केंद्र, ऐरोलीPhone : +91-9987673737
Email : rfommcell1@gmail.com


 

कांदळवन कक्ष, महाराष्ट्र वन विभाग

अनु.क्र. नाव पद ई-मेल संपर्क
1 श्री. वीरेन्द्र तिवारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ccfmangrove@mahaforest.gov.in, ccfmmumbai@gmail.com २२६९४९८४/८५
2 श्रीमती निनू सोमराज उपवनसंरक्षक dcfmangrovecell@gmail.com २२६९४९८४/८५
3 श्री. आदर्श रेड्डी विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक  dfommcu@gmail.com २५२२००९७
4 (रिक्त पद) सहाय्यक वनसंरक्षक,कांदळवन कक्ष acfmangrovecell@gmail.com २२६९४९८४/८५
5 श्री. राजेंद्र मगदूम सहाय्यक वनसंरक्षक, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rajendramagdum99@gmail.com २५२२००९७
6 श्री. एन. जी. कोकरे वनक्षेत्रपाल, ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfommcell1@gmail.com  २४६७६१५१ / ९७६९००१७१८
7 श्री. दादासाहेब कुकडे वनक्षेत्रपाल, नवी मुंबई, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfomnm@gmail.com २५२२००९७ / ९७६४८२५१२९
8 श्री. सुरेश वरक वनक्षेत्रपाल, मध्य मुंबई, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfomcm@gmail.com २५२२००९७ / ९०२१२१२३२३
9 श्री. शरण देशपांडे वनक्षेत्रपाल, पश्चिम मुंबई, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfomangrovewm@gmail.com २५२२००९७ / ७२०८६५१२२६
10 श्रीमती चेतना शिंदे वनक्षेत्रपाल, भिवंडी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक rfommcubhiwandi@gmail.com ८४५४८२४६३६
11 श्रीमती शितल केळुसकर वनक्षेत्रपाल, पालघर  rfopalgharmangrove@gmail.com  ९०११५६०४४४
12 श्री. समीर शिंदे वनक्षेत्रपाल, अलिबाग  rfoalibaugmangrovecell@gmail.com 9422383107
13 श्री. राजेन्द्र पाटील वनक्षेत्रपाल, रत्नागिरी rfomratnagiri@gmail.com ८२७५२६७८९८
14 श्री. राजेन्द्र पाटील (अतिरीक्त भार) वनक्षेत्रपाल, मालवण rfomangrovemalvan@gmail.com  ०२३६५-२५२२६०

महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान (कांदळवन प्रतिष्ठान)

ईमेल : mangrovefn@gmail.com, दूरध्वनी : ०२२-२२६९४९८४/८५

अनु.क्र. नाव पद ईमेल
1 श्री. वीरेन्द्र तिवारी कार्यकारी संचालक ccfmmumbai@gmail.com
2 श्रीमती निनू सोमराज सह संचालक dcfmangrovecell@gmail.com
3 डॉ. मानस मांजरेकर उपसंचालक - संशोधन आणि क्षमता बांधणी  dd.research.mfn@gmail.com
4 डॉ. सुशांत सनये उपसंचालक - उपजीविका विकास  dd.livelihood.mfn@gmail.com
5 श्री. पद्मनाभ वैद्य उपसंचालक - वित्त आणि प्रशासन  dd.finance.mfn@gmail.com
6 डॉ. शितल पाचपांडे उपसंचालक - प्रकल्प ad.projects.mfn@gmail.com
7 डॉ. किरण माळी सहाय्यक संचालक - उपजीविका विकास  ad.livelihood.mfn@gmail.com 
8 श्री. सिद्धेश सुर्वे सहाय्यक संचालक - क्षमता बांधणी ad.capacity.mfn@gmail.com
9 श्री. वंदन झवेरी सहाय्यक संचालक - निसर्ग पर्यटन ad.ecotourism.mfn@gmail.com
10 (रिक्त पद) सहाय्यक संचालक - प्रशासन  ad.adm.mfn@gmail.com
11 श्री. सिद्धेश सुर्वे (अतिरीक्त भार) व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व समन्वयक csrcoordinator.mfn@gmail.com